Technologies For Design

BIROU DE PROIECTARE MECANICĂ

Despre noi

TECHNOLOGIES FOR DESIGN – MOLDOVA este un birou de proiectare mecanică creat în anul 2017 ca subdiviziune suplimentară a biroului italian din Torino, inclus în sectorul proiectării mecanice și roboticii de peste patruzeci de ani. Scopul nostru este cel de a oferi o asistență tehnică completă pentru construcția utilajelor de robotizare și a echipamentelor pentru montare și prelucrări speciale.
Printre clienții noștri se includ:
• COMAU S.p.A.
• ALENIA S.p.A.
• IVECO – CNH S.p.A.
• THYSSENKRUPP S.p.A.
• SATIZ S.p.A.
• MICHELIN S.p.A.
• SEA MARCONI S.p.A.

FAPTE ȘI CIFRE

20

Clienți

200

Proiecte

14630

Ore de suport

6

Ingineri

SERVICII

AMPLASAREA INDUSTRIALĂ

Aranjarea utilajelor și a liniilor de producție în spațiul pentru producție determină stilul de amenajare a spațiilor industriale. Proiectarea utilajelor sau a sistemelor de producție noi poate impune necesitatea de a modifica stilul de amenajare a spațiilor industriale existent sau, în unele cazuri, necesită crearea unui stil de amenajare nou în vederea optimizării liniei de producție. Schimbările sediului operațional sau introducerea în funcționare a unui utilaj nou sau a unei noi secții sunt exemple tipice unde biroul responsabil de amenajarea spațiilor industriale devine fundamental.
• APLICARE Aranjarea fizică a mașinilor.
• PROIECTARE Și a utilajelor deja existente, readaptarea la noile cerințe.
• REVIZII TEHNICE Și controale ale utilajelor existente care necesită asigurarea securității.

LAYOUT INDUSTRIALI LAYOUT INDUSTRIALI LAYOUT INDUSTRIALI

MODELARE 3D

TFD are capacitatea de a proiecta mașini și utilaje industriale, urmând cerințele specifice ale clientului datorită cunoașterii și fezabilității planificării, modelării 3D și verificării ulterioare al acestor proiecte. Plecând de la o idee verbală sau de la un proiect CAD simplu, biroul nostru poate prezenta o viziune veridică a variantei care va fi varianta finală, grație utilizării modelării 3D. Acest fapt produce o reducere semnificativă atât a termenelor de executare, cât și a costurilor. 3D permite o optimizare pe scară largă pentru crearea tabelelor (de construcție- ansambluri-de îndoire), fisiere CAD pentru mașini-unelte cu comandă numerică, reprezentări grafice, liste ale materialelor necesare pentru producție, manuale, studii privind termenele și metodele de producere.
• ANALIZĂ Studii de fezabilitate, analiza detaliată împreună cu oficiul tehnic al clientului.
• PROIECTAREA AMENAJĂRII SPAȚIILOR INDUSTRIALE Studiul sub toate aspectele a necesităților de producţie ale clientului.
• VERIFICAREA FEZABILITĂȚII Analiza și ipotetizarea soluțiilor concrete posibile orientate spre atingerea obiectivului
• PROIECTAREA ȘI REALIZAREA Începerea construcției în baza diferitor informații obținute anterior.
Din punctul de vedere al tâmplăriei metalice și al mecanicii, TFD este capabilă să presteze Clienților săi un serviciu la 360 de grade: de la proiectarea detaliată a unor componente separate la studiul complet al ansamblurilor complexe. În baza deciziilor luate împreună cu clientul în faza de formulare a ideii, este possibilă realizarea unui model tridimensional orientativ al produsului, care să permită punerea în evidență și eventual înlaturarea imediată a carențelor sau problemelor, precum și verificarea ulterioară a corespondenței proiectului specificărilor inițiale. După ce s-a constatat faptul că modelul tridimensional orientativ coresponde cerințelor stabilite, se poate trece la completarea modelului 3d cu proiectarea detaliată corespunzătoare a produsului. După aceasta se trece la crearea tabelelor de construcție, a listei de bază a materialelor necesare pentru producție și a altei documentații necesare.

progettazione meccanica progettazione meccanica progettazione meccanica

TABELE DE CONSTRUCȚIE

Unul din obiectivele TFD, care pe parcursul anilor s-a consolidat, este obiectivul de a crea tabele de construcție însoțite de desene care pot fi ușor interpretate și decodate, astfel ca realizarea și montajul produsului să fie cât mai fluente posibil. Pentru a atinge la un nivel mai înalt acest obiectiv, proiectanții noștri au misiunea de a realiza desene extrem de detaliate. Un tabel detaliat la maxim simplifică producerea și montajul echipamentului, formulând toate indicațiile necesare. De regulă, tabelele sunt furnizate în format 2D și, la solicitare, pot fi obiectul unor activități speciale asupra proiectelor deja existente.
• SIMPLICITATE Tabele simple în decodare.
• DETALII Tabele bogate în detalii pentru o construcție eficace a proiectului.

progettazione meccanica progettazione meccanica progettazione meccanica

PROIECTAREA ELEMENTELOR COMPONENTE ALE TABLEI

Proiectarea elementelor componente ale tablei necesită utilizarea unor instrumente CAD speciale, care să gestioneze geometria în mod bidimensional, lăsând programei controlul razelor de curbură, tăieturile, îndoiturile, calculul variației parametrilor tablelor. Cu trecerea anilor și a proiectelor TECHNOLOGIES FOR DESIGN a fost capabilă să perrfecționeze variația parametrilor tablelor desfășurate, utilizând coeficienții de contractie specifici pentru orice mașină de îndoit tablă a clientului, reducând la maxim imperfecțiunile de îmbinare. Se furnizează tabele pentru îndoire detaliate, liste de bază a materialelor necesare pentru producție și geometria de tăiere necesare pentru nestingul laserului.
• EXPERIENȚA Începând cu anii optzeci, experiență în domeniul prelucrării tablelor.
• TABELE DETALIATE Tabele pentru îndoire detaliate și liste care conțin toată geometria necesară pentru taiere.

progettazione meccanica progettazione meccanica progettazione meccanica

TÂMPLĂRIA METALICĂ

TECHNOLOGIES FOR DESIGN are o experiență bogată în domeniul aplicării ansamblurilor de tâmplărie metalică, luând în evidență în special caracteristicile particulare cum ar fi:
• Tabele care conțin caracteristicile particulare
• Tabele pentru îndoire br> • Tabele de construcție a ansamblurilor
• Geometria de taiere cu laser
• Trasările
• Lista materialelor necesare pentru producție
• Devize de achiziționare a materialelor
Grație experienței acumulate în toți acești ani în domeniul tâmplăriei ușoare și grele, TFD este capabilă să urmeze la grad maxim clientul calea procesului său de proiectare. EXPERIENȚA Începând cu anii optzeci, experiență în domeniul prelucrării tablelor. TABELE DETALIATE Tabele pentru îndoire detaliate și liste care conțin geometria de tăiere necesară.

progettazione meccanica progettazione meccanica progettazione meccanica

INGINERIE INVERSĂ

Pornind de la un obiect deja existent se ajunge la desene de proiectare care stau înainte de toate. Acesta este procesul de Inginerie inversă. Poate fi util în caz dacă se dorește să se facă modificări de îmbunătățire a unor componente sau chiar a echipamentului în întregime. În general scopul îmbunătățirilor poate avea ca scop reducerea costurilor sau o eficiență maximă a randamentului. .

progettazione meccanica progettazione meccanica progettazione meccanica

CONVERSIA DIN 2D ÎN 3D

Trecerea de la o proiectare pe suport de hârtie la proiectare digitală sau din 2D în 3D devine o realitate spre care întreprinderile, pentru diferite necesități, se vor adresa rapid tot mai hotărât. Arhiva desenelor de proiectare este, va rămâne întordeauna o necesitate de care nu se poate face abstracție pentru orice întreprindere pentru eventualele asistențe tehnice și/sau modificări. Totodată volumul considerabil al hârtiei, pe care asemenea proiectări îl utilizează, face ca conversia să fie tot mai solicitată. Biroul nostru oferă de ani buni clienților săi această prestație cu maximă precizie de transpunere a arhivelor pe suport de hârtie care deseori au dimensiuni cu adevărat importante.
• ACURATEȚE Reducem termenele de executare și costurile, utilizând cele mai bune software-uri al momentului.
• FIȘIERE Furnizăm toate fișierele proiectelor de care are nevoie clientul în noul format 3D.
Conversia proiectelor 2D în proiecte 3D devine o necesitate tot mai uzuală. O asemenea conversie cere un profil tehnic înalt și nu întotdeauna Întreprinderile au posibilitatea să facă față unei exigențe de acest tip. De aceea în multe cazuri este mai avantajos să se încredințeze transpunerea vechilor proiecte unei entități externe ca TFD care grație experienței sale specifice și consolidate, este capabilă să realizeze această procedură în mod eficient atât din punct de vedere economic, cât și din punctul de vedere al termenelor de executare, inclusiv credibilitatea maximă.

progettazione meccanica progettazione meccanica progettazione meccanica

REPREZENTAREA GRAFICĂ 3D

Reprezentările grafice 3D, atât statice cât și dinamice, reprezintă o valoare adăugată atât pentru domeniul manualelor cât și pentru gestionarea pieselor de schimb, facilitând efectuarea unei noi comenzi, fără a întrerupe lanțul de producție. În reprezentarea grafică 3D prezentarea separată a componentelor separate permite vizualizarea poziționării lor corecte în faza de montaj, facilitand în același timp munca tehnicienilior, cu optimizarea respectivă a termenelor de executare, și reducând la minimum marja de eroare.
. • ANALIZA Studii de fezabilitate, analiza detaliată împreună cu oficiul tehnic al clientului.
• PROIECTAREA AMENAJĂRII SPAȚIILOR INDUSTRIALE Studiul sub toate aspectele a necesităților de producţie ale clientului.
• VERIFICAREA FEZABILITĂȚII Analiza soluțiilor concrete posibile orientate spre realizarea obiectivului.
• PROIECTAREA ȘI REALIZAREA Începerea construcției în baza diferitor informații obținute anterior.

progettazione meccanica progettazione meccanica progettazione meccanica

LAZER SCANNER 3D

Suntem echipați cu un scaner laser Leica ScanStation care vă permite să efectuați scanări tridimensionale pe un capac sferic de 360 ° pe axa Y și 270 ° pe axa X. Acest lucru face posibilă generarea unui nor de puncte perfect măsurabil combinat cu imagini de înaltă rezoluție. rezoluție.
• CE POATE FACE Prin scanări 3D putem oferi: - sondaje tridimensionale care pot fi măsurate de client în orice moment pe o platformă gratuită de internet; - planuri bidimensionale la orice înălțime a clădirilor / departamentelor din zonele industriale și civile; - simulări tridimensionale ale schemei industriale cu inserarea modelelor 3D ale noilor mașini / linii care urmează să fie instalate; - analiza interferențelor generate de inserarea de noi instalații în medii industriale existente; - transformarea scanărilor efectuate în modele 3D.
• AVANTAJE scanarea 3D permite: - sondaje măsurabile de înaltă precizie care pot fi obținute în perioade mult mai scurte decât tehnicile tradiționale pentru a face față timpului tot mai scurt cerut de piață; - simulări realiste ale implanturilor viitoare inserate în departamentul existent; - analiza preventivă a interferențelor pentru pregătirea zonei care va găzdui noua instalație; - verificări rapide cu privire la progresul / finalizarea lucrărilor pentru a verifica corespondența dintre lucrările efectuate și proiectul de urmat; - descoperiri fidele realității care pot fi consultate în timp cu valoare juridică.
• DOMENII DE UTILIZARE Scanerul Leica P30 permite utilizări multiple în următoarele sectoare: Aplicații industriale - inginerie - simulare digitală - calculul dimensiunilor globale - inginerie de instalații - verificare și control Aplicații clădiri-arhitecturale - topografii topice - cote și secțiuni de construcții - volume - constructii civile Aplicatii criminalistica - analiza accidentelor - planuri de securitate.

progettazione meccanica progettazione meccanica progettazione meccanica

ECHIPA

LORUSSO DONATO

Administrator

DRANCA TATIANA

Director

TCACI ION

Project Manager

PINZARU VADIM

Inginer

JURA ANDREI

Inginer

MUZICANTU ION

Inginer

MUNTEAN SERGIU

Inginer

BUT PETRU

Inginer

GALERIA

1 / 18
2 / 18
3 / 9
4 / 18
5 / 18
6 / 18
7 / 18
8 / 18
9 / 18
10 / 18
11 / 18
12 / 18
13 / 18
18
14 / 18
15 / 18
16 / 18
17 / 18
18 / 18

CONTACTE

str. Serghei Lazo 40
MD-2004 Chisinau

amministrazione@tfd.md
info@tfd.md

+37369259851
+37368371071